X

+389 (0) 44 353 330

Magjistralja Shkup - Tetovë, 1200 Теtovë, R. e Maqedonisë